Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

ENO

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de ENO-groep vallen. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met CZ over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van ENO vergoeden de afbouwmedicatie (in Taperingstrips) van de antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) volledig uit het basispakket. Voor de vergoeding van de SSRI’s en SNRI’s moet wel een akkoordverklaring aangevraagd te worden. We adviseren u om de akkoordverklaring vooraf aan te vragen aangezien u anders alsnog zelf de factuur ontvangt. De akkoordverklaring kunt u naar de apotheek mailen:tapering@regenboogapotheek.nl
Voor de overige afbouwmedicatie (in Taperingstrips) moet u altijd een akkoordverklaring aanvragen bij ENO.

De overige zorgverzekeraars van VRZ Zorginkoop vergoeden de afbouwedicatie (in Taperingstrips) niet.

 

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot de ENO-groep behoren:

  • Salland
  • HollandZorg
  • ZorgDirect

 

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact