Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

ONVZ

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met de ONVZ-groep over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen.
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

Voor ONVZ-verzekerden geldt dat de patiënt een aanvraag kan doen om de rationaliteit van hun medicatie door de medische dienst van ONVZ te laten beoordelen. Dit kan alleen op basis van een verwijzing van de specialist waaruit de risicofactoren blijken. U dient dus altijd een onderbouwing van uw behandelaar mee te zenden bij de aanvraag. ONVZ beoordeelt de aanvraag en geeft u de terugkoppeling.

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

De zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren:
• ONVZ
• VvAA
• Jaaah

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact