Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

ONVZ

Regenboog Apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren. U kunt uw medicatie in de apotheek ophalen en de verzekerde zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met de ONVZ-groep over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

Voor ONVZ-verzekerden geldt dat de patiënt een aanvraag kan doen om de rationaliteit van hun medicatie door de medische dienst van ONVZ te laten beoordelen. Dit kan alleen op basis van een verwijzing van de specialist waaruit de risicofactoren blijken en waarin staat beschreven dat er conform Tabel 3 Multidisciplinair Document wordt afgebouwd. U dient dus altijd een onderbouwing van uw behandelaar mee te zenden bij de aanvraag.
Indien er voor het afbouwen afgeweken moet worden van Tabel 3 Multidisciplinair Document dan kan dit ook middels een beoordeling aangevraagd worden. Ook hiervoor is een verklaring van de specialist, met een beschrijving waarom dit noodzakelijk is, vereist. ONVZ beoordeelt de aanvraag en geeft u de terugkoppeling.

 

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot de ONVZ-groep behoren:

  • ONVZ
  • PNO-Zorg
  • VvAA
  • Jaaah

 

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact