Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

Zilveren Kruis / Achmea

Regenboog Apotheek heeft sinds 2014 geen contract met de zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis/Achmea-groep behoren. Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt zelf dient te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de verzekerde zorg wel, maar u moet de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt; met een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. De overige percentages zijn polisafhankelijk. Indien u hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Alle informatie over de vergoedingen zijn op basis van informatie aan de apotheek en vanuit patiënten. Aangezien er geen contract is kunnen wij geen officiële standpunten communiceren.

 

ADHD-medicatie

Naast het feit dat er geen contract met Achmea is stelt Achmea dat de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek niet in aanmerking komt voor vergoeding. U moet deze medicatie zodoende zelf betalen aan de apotheek.
Het is ons onbekend waarom de medicatie niet vergoed wordt. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van Achmea vergoeden enkel de Taperingstrip venlafaxine van 37,5mg → 0mg in 28 dagen.
De overige afbouwmedicatie (in Taperingstrips) moet u zelf betalen.
De grondslag voor het besluit niet te vergoeden kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

 

De zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis/Achmea-groep behoren:

 • Zilveren Kruis
 • ZieZo
 • Pro Life
 • AON (One Underwriting Health)
 • Interpolis
 • FBTO
 • De Friesland

 

 • We horen graag uw mening

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

  Contact