Aanbieders medicijnen Regenboog Apotheek b.v.

Zilveren Kruis

Regenboog Apotheek heeft geen contract met de zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis-groep behoren.
Dit betekent dat u alle medicatie die u bij Regenboog Apotheek afneemt eerst zelf dient te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de verzekerde zorg wel, maar u moet de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk uw polis welk bedrag u dan uitgekeerd krijgt; met een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. De overige percentages zijn polisafhankelijk.
Indien u hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

ADHD-medicatie

Regenboog Apotheek heeft geen overeenkomst met Zilveren Kruis over de vergoeding van de apotheekbereide ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek. Dit betekent dat u deze medicatie zelf dient te betalen.

DEXmethylfenidaat dient sowieso vergoed te worden uit het basispakket indien:
1. De patiënt heeft ADHD
2.
Patiënt heeft eerder andere middelen, waaronder methylfenidaat, geprobeerd maar deze waren niet voldoende effectief of gaven teveel bijwerkingen.
Indien beide voorwaarden gelden dan kan uw behandelaar dit op schrift stellen en ondertekenen. U stuurt deze onderbouwing met uw aanvraag voor vergoeding naar de zorgverzekeraar en dan moet de zorgverzekeraar vergoeden.

Afbouwmedicatie / Taperingstrips

De zorgverzekeraars van Zilveren Kruis vergoeden de afbouwmedicatie (in Taperingstrips) niet.
Wel kunt u hiervoor een machtiging aanvragen via https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/declareren/machtigingen

Voor meer vragen kunt u mailen met dupon@regenboogapotheek.nl

De zorgverzekeraars die tot de Zilveren Kruis-groep behoren:
• Zilveren Kruis
• ZieZo
• Pro Life
•  Interpolis
• FBTO
• De Friesland

 

  • We horen graag uw mening

    Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Gebruik het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar de desbetreffende apotheek.

    Contact